Beeldendekracht tekentherapie


Teambuilding

Een team medewerkers is opgezet om gemeenschappelijk een zakelijk doel na te streven. Deze groep mensen  moet daarvoor tot een vorm van samenwerking komen. Dit proces verloopt niet altijd vanzelfsprekend, teambuilding draagt bij aan verbondenheid in het team, leren samenwerken, in gesprek komen etc.

Waarom kiezen voor beeldend teambuilden?

Elk mens beschikt over creatief talent, die we ieder op zeer verschillende wijze in ons dagelijks leven gebruiken. Het aanboren, inzetten en ontwikkelen van de creatieve talenten is een prima manier om de onderlinge band te smeden of te verstevigen en om meer zicht op de interactie, talenten en samenhang in een team of organisatie te krijgen.  Creativiteit is een belangrijk component om een team en organisatie tot bloei te laten komen en om te blijven bloeien en groeien. Door het beeldend werken wordt het team zich bewust van de eigen kracht en kan daardoor beter functioneren.

In de workshop worden diverse werkvormen aangeboden, afhankelijk van de behoefte van het team. Er kan gezamenlijk een werkstuk gemaakt worden, de deelnemers kunnen ook door middel van beeldend werken bepaalde thema�s, die spelen binnen het team of de organisatie, met elkaar gaan onderzoeken. Aan het eind van de workshop wordt er met alle deelnemers geëvalueerd.

Op basis van een voororiëntatie wordt een op maat gesneden voorstel gedaan voor de teambuildingsactiviteit. Soms zijn er meerdere sessies nodig om een team beter te laten functioneren. Deelnemers hoeven niet te kunnen tekenen, schilderen of anderszins beeldend onderlegd te zijn.

Hoe lang duurt het?


Eén dagdeel of bijvoorbeeld een hele dag van 10 tot 12 uur en/of van 13.00 tot 15.00 uur.
Teambuilding kan eventueel op uw eigen locatie verzorgd worden.

Tarieven:      op offerte