Beeldendekracht tekentherapie


Tekentherapie algemeen

Wat is tekentherapie?

Tekentherapie is een kunstzinnige therapie, waarbij je in beeld brengt wat in jou bewust en onbewust leeft. Na een kort gesprek krijg je een tekenopdracht, die je naar jouw eigen kunnen en wil gaat uitwerken. Eigenlijk ga je jouw verhaal vertellen in beelden en omdat je tekent wat je bewust en onbewust weet, staat er redelijk snel een heel compleet verhaal op papier. Na het tekenen kom je in gesprek over je ervaringen tijdens het tekenen, je kijkt naar je eigen tekening en vertelt er over. over jouw tekentaal. De therapeut zal je vragen stellen over je tekening die je helpen om te kijken naar je tekening.
Door tekentherapie kom je tot inzichten en tot de essentie van een vraagstuk door het beeldend werken. Je boort je eigen krachten aan, die helpen om inzichten te verkrijgen, problemen op te lossen, richting te kiezen en vervolgens om een vertaalslag naar het dagelijkse leven te maken. Jouw zelfhelende vermogen wordt aangesproken. De tekentherapie hanteert een eigen diagnostiek die tot de dieptepsychologie behoort.

Ik kan niet tekenen, is tekentherapie voor mij mogelijk?

Een ieder die een potlood vast kan houden, kan tekenen en dus tekentherapie volgen. Er zijn allerlei werkvormen die geschikt zijn voor mensen met en zonder tekenervaring.
Bijzonder aan tekentherapie is dat de beelden die je op papier brengt, voorbij gaan aan het bewuste denken en daardoor licht werpen op jouw diepste weten. De tekentherapeut ondersteunt dit proces, door opdrachten te geven die gericht zijn op de vaardigheden en vraagstelling van de cliënt, zodanig dat het creatieve proces je leidt tot inzichten.

Holistisch

De invalshoek is holistisch, dat wil zeggen dat alle aspecten van de mens aan bod komen: lichaam, gevoelsleven, denken en spiritualiteit en dat deze voor de therapeut onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.
De cliënt of therapeut kan vanuit verschillende invalshoeken werken, afhankelijk van wat er op dat moment nodig is. Er kan ook gebruik gemaakt worden van andere technieken, zoals schilderen, boetseren, lichaamswerk, voice-dialogue, psychodrama, stemwerk, visualiseren en geleide fantasie.

De therapie kan in individuele sessies of in groepsessies gevolgd worden.

Vergoeding
Steeds meer ziektekostenverzekeraars vergoeden tekentherapie. (zie ook www.tekentaal.nl )

Een individuele sessie duurt doorgaans 1 tot 1,5 uur.